β Test site : For tests by Relayroo invited testers only. No guarantees provided, implied or liablity accepted for any content or transactions made in relation to this site.
Language
Show more
Show less
Date & Number Format
Show more
Show less

You cannot use this web-site without having JavaScript enabled on your web browser. Please re-enable JavaScript and refresh this page.

Alternate names:
Reino Unido, Vương quốc Anh, Egyesült Királyság, Royaume-Uni, Regatul Unit, Regno Unito, Suurbritannia, Велика Британія, 英国, Vereinigtes Königreich, สหราชอาณาจักร, Wielka Brytania, Verenigde Koninkryk, Великобритания, United Kingdom, Verenigd Koninkrijk, Storbritannien, Storbritannien, Ηνωμένο Βασίλειο.
Languages:
English (English).
Country information:
Capital London
Currency GBP - British Pound (£)
Population (Approx.) 62348447
Area (Sq. Km) 244820.0
ISO Code (2 character) GB
ISO Code (3 character) GBR
ISO Code (Numeric) 826
Fips10-4 Code UK
Continent Europe
Country links:

Country map: United Kingdom
Country flag: United Kingdom